Objektif

  • Menjadi satu wadah perbincangan secara ilmiah dalam kalangan para peserta dan pembentang kertas kerja berkaitan isu-isu kontemporari.

  • Memperkasa dan memantapkan bidang pengajian Islam dalam menghadapi cabaran Revolusi Industri 4.0.

  • Meluaskan aspek pengintegrasian ilmu turath dengan ilmu sains dan sains sosial bagi mendepani cabaran Revolusi Industri 4.0.