Peluang Penerbitan

OBJEKTIF

  • Menjadi satu wadah perbincangan secara ilmiah dalam kalangan para peserta dan pembentang kertas kerja berkaitan isu-isu kontemporari.

 

  • Memperkasa dan memantapkan bidang pengajian Islam dalam menghadapi cabaran Revolusi Industri 4.0.

 

  • Meluaskan aspek pengintegrasian ilmu turath dengan ilmu sains dan sains sosial bagi mendepani cabaran Revolusi Industri 4.0.

 

PELUANG PENERBITAN

  • Semua kertas kerja akan diterbitkan dalam e-prosiding (dengan eISBN).
  • Kertas kerja terpilih akan diterbitkan dalam jurnal berwasit al-Sirat KUIPSAS atau sebagai bab dalam buku.